Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Wat zijn zorgpaden? / Historiek

Historiek

 

De methodiek van zorgpaden werd rond 1950 ontwikkeld in de industrie om complexe processen beter te kunnen plannen en organiseren.
In 1985 werd deze procesbeheersingmethode vertaald voor de acute ziekenhuissector door het team van Karen Zander en Kathy Bower in het New England Medical Center te Boston.
Begin jaren ’90 werden pilootstudies uitgevoerd in Engeland en Australië.
Het artikel “Klinische Paden voor de Verpleegkundige Praktijk” (Sermeus, 1996) gaf het startsein voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden in België. In 1997 werden, onder leiding van dit onderzoeksteam, 6 pilootstudies uitgevoerd binnen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven: diagnosestelling en stadiëring van lymfomen, totale laryngectomie, intensieve insulinetherapie, liesbreukoperatie, acuut myocardinfarct en diabetes mellitus type 1. Op basis van deze studies en enkele studies het jaar nadien in andere Vlaamse ziekenhuizen werd het concept zorgpaden door dit onderzoeksteam vertaald en geoperationaliseerd voor de Belgische situatie.
In 2000 werd op initiatief van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven, het Netwerk Klinische Paden (NKP) opgestart. Het belangrijkste doel van het NKP is om zorgorganisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden.
Tussen 2000 en 2002 werd het concept zorgpaden verder verfijnd en werd ook de methodiek in een 30 stappenplan beschreven.

Het Netwerk Klinische Paden en het concept zorgpaden kenden een spectaculaire groei. Om de participerende organisaties te kunnen ondersteunen werd in april 2003 een samenwerkingsovereenkomst met het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg uit Nederland ondertekend. De interesse van het CBO in zorgpaden is niet onbelangrijk voor het concept. Het CBO dat al jaren ervaring heeft in de ontwikkeling van landelijke (evidence-based) richtlijnen, wil zorgpaden gebruiken om deze richtlijnen te borgen in de dagelijkse patiëntenzorg.

In december 2004 ondertekende het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap een tweede samenwerkingsovereenkomst, ditmaal met de Université Catholic de Louvain. De onderzoeksgroep HSR zal organisaties in het Franstalige landsgedeelte van België ondersteunen en begeleiden.

Niet alleen binnen België en Nederland maar wereldwijd wint de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden aan belang. In september 2004 werd de European Pathway Association opgestart. De staf van het Netwerk Klinische Paden heeft een leidende rol in deze internationale associatie.

In 2009 werd de methodologie herwerkt tot het 7 fasenmodel. Een belangrijk ankerpunt in de ontwikkeling van zorgpaden was de uitbreiding van de acute ziekenhuiszorg naar revalidatiecentra en thuiszorg. Dit werd gekenmerkt door de participatie van verschillende revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties. Een overzicht van de leden van NKP vindt u hier.

Het Netwerk Klinische Paden en het concept zorgpaden kenden een spectaculaire groei. Daar waar het Netwerk in 2000 opgestart werd op vraag van 8 Vlaamse ziekenhuizen telt dit initiatief nu meer dan 100 organisaties. Momenteel worden binnen het Netwerk Klinische Paden meer dan 1200 projecten rond de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden uitgewerkt. Al deze projecten volgen dezelfde 30 stappenmethodiek of de methodiek van het 7 fasen model die beiden door dit onderzoeksteam werden uitgewerkt.

top

 

  • Laatste wijziging: 06-11-2014