Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Wat zijn zorgpaden? / Definitie

Definitie

 

Klinische paden werden in het verleden gedefinieerd als een procesbeheersingmethode voor de klinische zorg met als doel klinische resultaten, service, proces, financieel bilan en teamwerking te verbeteren. Naast de wijziging van de terminologie van klinische paden naar zorgpaden, is er tevens een bredere consensus over de definiëring van dit concept gegroeid.

De European Pathway Association definieert een zorgpad als volgt:

A care pathway is a complex intervention for the mutual decision making and organisation of care processes for a well-defined group of patients during a well-defined period.

Defining characteristics of care pathways include: 

- an explicit statement of the goals and key elements of care based on evidence, best practice, and patients’ expectations and their   characteristics 

- the facilitation of the communication among the team members and with patients and families 

- the coordination of the care process by coordinating the roles and sequencing the activities of the multidisciplinary care team, patients and their relatives 

- the documentation, monitoring, and evaluation of variances and outcomes

- the identification of the appropriate resources 

The aim of a care pathway is to enhance the quality of care across the continuum by improving risk-adjusted patient outcomes, promoting patient safety, increasing patient satisfaction, and optimizing the use of resources.

(1) Vanhaecht K, De Witte K, Sermeus W. The impact of clinical pathways on the organisation of care processes. Leuven: ACCO; 2007.

(2) Vanhaecht K, Panella M, Van Zelm RT, Sermeus W. An overview on the concept and history of care pathways as complex interventions. International Journal of Care Pathways 2010;14:117-23. 

 

De Nederlandse versie gebaseerd op de definitie van EPA.

Een zorgpad is een „complexe interventie” om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader.

Karakteristieken van een zorgpad zijn:

  • een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op „evidence”, „best practice” en patiëntverwachtingen en hun kenmerken

  • het vergemakkelijken van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun familie

  • het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de opeenvolging van de activiteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun familie

  • het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten

  • het identificeren van de verantwoorde middelen

Het streefdoel van een zorgpad is de kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organisatie heen, te verbeteren door het verbeteren van “risk-adjusted” resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik.

 

Vanhaecht K, Van Gerven E, Deneckere S, Lodewijckx C, Panella M, Vleugels A, Sermeus W. 7 fasen voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden. Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 10, 2011

Top

  • Laatste wijziging: 29-04-2015