Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Leden

Leden

Het Netwerk Klinische Paden (NKP) werd in maart 2000 op initiatief van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid, KU Leuven opgestart, met als doel de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden binnen zorgorganisaties te ondersteunen. Aanvankelijk waren 8 acute Vlaamse ziekenhuizen lid van het Netwerk.

Vandaag zijn we uitgegroeid tot een omvangrijk netwerk met reeds 87 participerende organisaties verspreid over België en Nederland. 

Om deze ziekenhuizen optimaal te kunnen ondersteunen werd in december 2004 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Université Catholic de Louvain. Het team van UCL ondersteunt de franstalige organisaties bij het uitwerken van de zorgpadprojecten.

 

De figuur geeft de evolutie weer van het aantal leden van NKP van bij de opstart
van het Netwerk in 2000 tot het huidige netwerkjaar.

 

Oospronkelijk konden enkel algemene ziekenhuizen lid worden van het Netwerk Klinische Paden. Momenteel telt het NKP tevens 3 psychiatrische ziekenhuizen, 9 revalidatiecentra, 9 eerstelijnsorganisaties en 1 transmurale organisatie. Een overzicht van de leden per type organisatie kan u terugvinden in onderstaande tabel.

Organisatietype Aansluiting via LIGB-KUL BE Aansluiting via LIGB-KUL NL Aansluiting via UCL Totaal
Algemeen Ziekenhuis

35

14 16 65
Psychiatrisch Ziekenhuis 2 1 0 3
Revalidatiecentrum 7 1 1 9
Eerstelijnsorganisatie 8 1 0 9
Transmurale organisatie 1 0 0 1
Totaal 53 17 17 87

 

Om de samenwerking tussen de revalidatiecentra te faciliteren werd in 2007 de intervisiegroep revalidatie opgericht. De leden van de intervisiegroep komen meerdere malen per jaar samen met als doel kennis te delen, maar ook om tools en hulpmiddelen te ontwikkelen die aanleiding geven tot de implementatie van best practices in de organisaties. Meer informatie over deze intervisiegroep vindt u hier.

 

Jaarlijks wordt aan de zorgpadcoördinatoren een update gevraagd van de zorgpadprojecten binnen de eigen organisatie. Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal zorgpadprojecten ontwikkeld door de leden van het NKP. Het NKP beschikt over een overzicht van de projecten van elke organisatie en hun contactpersoon. Niet over de zorgpaddocumenten op zich. Deze blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie zelf.
 

 

De laatste jaren zien we eerder een stagnering van het aantal projecten.
Waar men vroeger de focus legde op het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden. Zien we nu een overgang naar continue opvolging en besteedt men meer energie in het evalueren van de bestaande zorgpaden
  • Laatste wijziging: 15-01-2016