Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Activiteiten / Werkgroepen

Werkgroepen

Het Netwerk Klinische Paden ondersteunt tevens twee werkgroepen.

 

Werkgroep Transmurale Zorg

De werkgroep Transmurale Zorg bundelt expertise rond transmurale zorg uit het NKP om de kennis, methodiek en ondersteuning rond dit thema verder uit te bouwen.

Het doel van deze werkgroep zal zijn om het 7-fasenmodel verder te ontwikkelen om de transmurale uitdaging te kunnen aangaan. Concreet uitgewerkte projecten zullen als input dienen voor de werkvergaderingen waarbij per fase zal nagegaan worden wat de faciliterende en belemmerende factoren zijn bij het ontwikkelen van een transmuraal zorgpad.

De deelnemers zijn zowel experten uit algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen als eerstelijnsorganisaties verspreid over heel Vlaanderen. De werkgroep wordt ondersteund door Daan Aeyels vanuit het NKP.

Tijdens deze eerste bijeenkomst werden fase 1 (screening) en fase 2 (projectmanagement) van het 7 fasenmodel ter ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van het zorgpad behandeld.

 

De volgende organisaties nemen deel aan de werkgroep transmurale zorg:

 • AZ Turnhout 
 • Bundeling Zorginitiatieven Oostende
 • Domus Medica 
 • Familiehulp 
 • Huis voor Gezondheid
 • Imelda ziekenhuis 
 • OLV Aalst 
 • OPZC Rekem
 • Wit Gele Kruis Vlaanderen
                                   

 

Top

 

Intervisiegroep Revalidatie

 

In 2007 werd de intervisiegroep revalidatie opgestart onder leiding van dr. Carlotte Kiekens (kliniekhoofd fysische geneeskunde en revalidatie, UZ Leuven).  

Het doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen rond de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpadprojecten binnen een bepaald medisch domein te delen tussen de verschillende multidisciplinaire teams. Daarnaast worden er tools en hulpmiddelen ontwikkeld die aanleiding geven tot de implementatie van best practices in de organisatie.

Binnen de werkgroep Revalidatie van het Netwerk Klinische Paden/ KU Leuven werden het afgelopen jaar indicatoren uitgewerkt voor opvolging van het revalidatieproces voor CVA-patiënten.
De ontwikkeling verliep in meerdere fasen om uiteindelijk een set van indicatoren te bekomen die zowel duidelijk geformuleerd, meetbaar en toepasbaar zijn in de revalidatiefase en als belangrijk worden beschouwd voor zowel de zorgverleners, de patiënten als de familie.

Onder leiding van dr. Carlotte Kiekens (UZ Leuven) en prof. dr. Kris Vanhaecht (KU Leuven) namen in totaal meer dan 40 verschillende leden van het multidisciplinaire team uit 10 verschillende revalidatiecentra deel aan dit onderzoeksproject. De deelnemende organisaties zijn zowel revalidatiecentra als revalidatie-afdelingen van acute of universitaire ziekenhuizen.  


Klik hier voor een overzicht van de methodiek en het resultaat van een set van 16 indicatoren (13 proces en 3 outcome).

Deelnemende organisaties: 

 • AZ Damiaan Oostende
 • AZ Turnhout
 • Bundeling Zorginitiatieven Oostende
 • De Mick Brasschaat
 • Inkendaal Revalidatieziekenhuis
 • Jessaziekenhuis, Campus Sint-Ursula
 • Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke                                 
 • Nationaal MS-Centrum Melsbroek
 • Revarte Edegem
 • UZ Gent
 • UZ Leuven
 • Zeepreventorium De Haan

 

 

Voorbije thema’s:

 • Therapieplanning
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • In-hospital care pathways for stroke
 • Zorgzwaarte en patiëntentoewijzing
 • Gebruik van opname- en ontslagcriteria voor de organisatie van zorg
 • Kwaliteitsbeleid en accreditering
 • Gebruik van CARF-standaarden
 • Ontwikkeling van indicatoren voor de opvolging van het zorgproces voor CVA
 • De impact van de 6e staatshervorming op de revalidatie

 

top

 • Laatste wijziging: 25-06-2015