Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter

 
U bent hier: Home / Activiteiten / Coördinatorenvergaderingen

Coördinatorenvergaderingen

Elke organisatie, lid van het NKP, wordt geacht een zorgpadcoördinator aan te duiden. De zorgpadcoördinator treedt enerzijds op als contactpersoon binnen de eigen organisatie, daarnaast verzorgt hij de contacten tussen de eigen organisatie, het NKP en de andere leden van het Netwerk. Hij staat samen met de zorgpadbegeleider in voor de begeleiding en opvolging van multidisciplinaire teams bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden.

 

De zorgpadcoördinatoren van elke organisatie worden vier maal per jaar uitgenodigd op de coördinatorenvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ondermeer een stand van zaken gegeven over de activiteiten en projecten van het NKP. Daarnaast wordt er steeds gewerkt rond een bepaald thema. Naargelang het thema kunnen de coördinatoren tevens een collega meenemen. De coördinatoren gebruiken deze bijeenkomsten om met de andere leden van het NKP in contact te komen en kennis en vaardigheden te delen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorbije coördinatorenvergaderingen. Door op het thema te klikken, ontvangt u meer details over het programma. Zowel de wetenschappelijke staf van de KU Leuven, externe experten als personen uit de organisaties lid van het NKP worden gevraagd een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomsten afhankelijk van het topic.

Suggesties voor thema’s kunnen steeds doorgegeven worden via onze contactpagina.

 

Overzicht thema's Coördinatorenvergaderingen

top

  • Laatste wijziging: 22-12-2016